Giới thiệu

Home / Thông tin / Giới thiệu

GIỚI THIỆU

Công ty TNHH Thiết Bị Kỹ Thuật HANTECH được thành lập với nhiệm vụ và mục tiêu chính là sản xuất, phát triển thị trường, tích hợp hệ thống và cung cấp các sản phẩm túi lọc bụilõi lọc bụi, lõi lọc Cartridge, phụ kiện lọc bụi, … trong các hệ thống lọc bụi.

“Chúng tôi cam kết là đơn vị cung cấp những Sản phẩm, Dịch vụ và Giải pháp tốt nhất trong lĩnh vực lọc bụi cho hệ thống lọc bụi của các nhà máy.
Công ty HANTECH hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước về xử lý bụi, ở môi trường nước ta hiện nay không khí đang đặc biệt ô nhiễm nguyên nhân một phần do các nhà máy sản xuất thải. Vì vậy công ty HANTECH phát triển sản phẩm và dịch vụ dựa trên một nền tảng quy trình sản xuất lọc bụi công nghiệp để giảm bớt ô nhiễm hiện nay.
Với đội ngũ nhân viên sáng tạo cùng với sự hợp tác của quý Khách Hàng, là động lực cho lãnh đạo và công ty HANTECH phấn đấu và phát triển hơn nữa !